Υπηρεσίες Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Επιβλαβών Οργανισμών

Αντιμετωπίζουμε κάθε ανεπιθύμητο επισκέπτη για τη δική σας προστασία.

Λάβετε τη δωρεάν προσφορά σας τώρα

30

Χρόνια Εμπειρίας

PestXperts Limited

Η εταιρεία PestXperts Limited συνεχίζει μια παράδοση 30 χρόνων στον τομέα της, ως αποτέλεσμα συνένωσης δυνάμεων ανάμεσα σε επαγγελματίες του χώρου, για παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών. Με έδρα τη Λευκωσία διαθέτει δίκτυο Παγκύπριας Εξυπηρέτησης για κάθε είδος υποστατικού ή επιχείρησης.

Ξεχωρίζουμε για…

Οι υπηρεσίες μας

Μυοκτονία

Απεντόμωση

Απολύμανση

Απώθηση

Υποκαπνισμός

Ασφάλεια και Υγεία

Στην PestXperts έχουμε πλήρη αντίληψη των κινδύνων που εγκυμονούν ως αποτέλεσμα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Είναι για αυτό που δίνουμε μεγάλη σημασία στην ασφάλεια και υγεία τόσο του προσωπικού μας, όσο και του δικού σας προσωπικού και της περιουσίας σας.

Εφαρμόζουμε το Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας και της Υγείας στην Εργασία, συμμορφωνόμαστε πλήρως με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας, εφαρμόζουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα και τον εξοπλισμό ατομικής προστασίας και διαθέτουμε σχέδιο ασφάλειας και υγείας για τις εργασίες στο δικό σας χώρο.

Scroll to Top